Bezpośrednia oferta z pracowni artystycznej Polskich, Bizantyjskich i Bałkańskich IKON świętych z certyfikatem. Realizujemy na życzenie klienta IKONY na podstawie przesłanego wizerunku.
Łukasz ewangelista. Patron Hiszpanii, miasta Achai, introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników     Św. Łukasz był jednym z czterech autorów Ewangelii. Według pierwszych historyków Kościoła pochodził z Antiochii Syryjskiej. Nie był Żydem, lecz poganinem, który przyjął chrześcijaństwo. Nie należał on do uczniów Jezusa i nie należy utożsamiać go ze świętym Łukaszem, który występuje w scenie spotkania Zmartwychwstałego z uczniami w drodze do Emaus. Z tego powodu, mówiąc o św. Łukaszu często nadaje mu się przydomek Ewangelista. Z Listu św. Pawła do Kolosan dowiadujemy się, ze św. Łukasz był lekarzem. Świadczyć o tym może też sama treść spisanej przez niego Ewangelii, gdzie duży nacisk położony jest na kwestie rodziny i cudów związanych z uzdrowieniami. To właśnie św. Łukasz przekazał nam historię narodzenia Jezusa.
10-02-2013 Andrzej Ruschke

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność