Bezpośrednia oferta z pracowni artystycznej Polskich, Bizantyjskich i Bałkańskich IKON świętych z certyfikatem. Realizujemy na życzenie klienta IKONY na podstawie przesłanego wizerunku.
1. Adrian - patron strażników więziennych… 2. Albert - patron górników, studentów nauk przyrodniczych, plastyków i uczonych… 3. Andrzej - patron Słowian, podróżnych, żeglarzy i rybaków… 4. Bartłomiej - patron introligatorów, garbarzy, rybaków, rzeźników i zegarmistrzów… 5. Filip - patron kapeluszników, garbarzy, cukierników… 6. Franciszek - patron pisarzy, dziennikarzy, ochrony środowiska i niewidomych… 7. Gabriel - patron posłańców, pocztowców, radia i telewizji… 8. Hubert - patron myśliwych, leśników i sportowców a także optyków… 9. Jan - patron kopistów, literatów, architektów, pasterzy i rzemieślników… 10. Józef - patron duchownych, sprawiedliwości, cieśli i robotników oraz lotników i kosmonautów… 11. Krzysztof - patron kierowców i podróżnych, kolejarzy i żeglarzy… 12. Łukasz - patron lekarzy i chirurgów, a także notariuszy i prawników… 13. Maciej - patron budowniczych, kowali, rzeźników i cukierników… 14. Marcin - patron kowali, jeżdźców, podróżników, więźniów i karczmarzy… 15. Marek - patron notariuszy, sekretarzy i pisarzy… 16. Michał - patron aptekarzy, szlifierzy, policjantów i mierniczych… 17. Mikołaj - patron dzieci, kupców i jeńców, także uczonych i podróżnych… 18. Patryk - patron kowali, górników, opiekun zwierząt domowych… 19. Piotr - patron rybaków, sprzedawców, zegarmistrzów i marynarzy… 20. Rafał - patron lekarzy, pielgrzymów, nauczycieli i wojskowych… 21. Szymon - patron garncarzy, tkaczy i murarzy… 22. Tomasz - patron teologów i szkół, inżynierów i rzemieślników… 23. Walenty – patron zakochanych i pszczelarzy… 24. Wojciech – patron Czech, Polski, Prus, archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, miast: Gniezna, Trzemeszna, Serocka… 25. Zenon – Patron Werony, żebraków…
01-01-2013 Andrzej Ruschke

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność