Bezpośrednia oferta z pracowni artystycznej Polskich, Bizantyjskich i Bałkańskich IKON świętych z certyfikatem. Realizujemy na życzenie klienta IKONY na podstawie przesłanego wizerunku.
Bułgarskie ikony w Polsce 5 maja w salach wystawowych Bułgarskiego Instytutu Kultury zaprezentowano prawie 50 prac siedmiu bułgarskich autorów. Ikonopiscy, których prace można było oglądać w Warszawie między 5 a 27 maja, to Tatiana Semowa, Georgi Dimow, Antonia Petrowa, Eleonora Karaiwanska, Christo Dimitrow, Malin Dimow, Iwa Szentowa. Pięcioro z nich - Tatiana Semowa, Antonia Petrowa, Eleonora Karaiwanska, Iwa Szentowa i Malin Dimow (uczestniczyli oni w otwarciu wystawy) - to absolwenci Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. Pomimo młodego wieku, niektórzy urodzili się na początku lat 70., artyści bułgarscy mają bogaty dorobek artystyczny i wystawienniczy. Ich ikony znajdują się w wielu świątyniach Bułgarii i w prywatnych kolekcjach w Bułgarii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Grecji, Austrii, Kanadzie, Izraelu, Hiszpanii, USA. - Bogactwo zasobów malarstwa ikonowego jest dziś w Bułgarii duże i różnorodne - mówiła Boriana Punczewa, dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury, podczas otwarcia wystawy. - W wyniku rozwiniętej w czasach współczesnych na szeroką skalę działalności badawczej, kolekcjonerskiej i konserwatorskiej w zbiorach muzealnych, w cerkwiach i klasztorach Bułgarii znajdują się obecnie tysiące zarejestrowanych i przechowywanych pięknych ikon. Część z nich należy do światowych arcydzieł, bez których krąg wschodniej, prawosławnej kultury plastycznej nie byłby pełny. Znamienny jest fakt, że przyglądając się współczesności widzimy dużą grupę utalentowanych bułgarskich malarzy ikon. Każdy z nich, zachowując odwieczne tradycje, pozostawia własny twórczy ślad nie tylko w kulturze naszego kraju, ale całej Europy. Ikona bułgarska obok znaczenia liturgicznego i dzieła sztuki jest także jednostką miary historycznego czasu Bułgarii. Ufam, że wystawa "Współczesna ikona bułgarska" przyczyni się do przybliżenia kultury bułgarskiej polskiej publiczności. Najstarsza znana ikona bułgarska to wizerunek św. Teodora, wykonany z dwudziestu kwadratowych szkliwionych płytek ceramicznych. Odkryte w Patlejnie w pobliżu Presławia w roku 1909 dzieło jest produktem pracowni ceramicznej założonej przez cara Symeona około 900 r. w celu ozdabiania jego pałacu i cerkwi w Presławiu. Literatura tego okresu daje świadectwo popularności ikon pod koniec Pierwszego Państwa Bułgarskiego. Wówczas Jan Egzarcha przetłumaczył na bułgarski rozprawę o ikonach, napisaną przez św. Jana Damasceńskiego. Około roku 970 prezbiter Kozma pisał: "Złe duchy drżą z bojaźni przed wymalowanym na desce wizerunkiem Pana. (...) My się nie kłonimy przed malowidłem lub drzewem, ale przed Tym, kogo ono przedstawia". Kronikarz bizantyjski Leon Diakon pisze, że kiedy cesarz Jan Tzimiskes w roku 972 plądrował Presław, znalazł tam ikonę Hodegetrii i uroczyście zawiózł ją do Konstantynopola. Ciekawostką może być fakt, że jedna z najbardziej czczonych ikon bułgarskich - cudowna Dziewica z Baczkowa - ma napis gruziński, informujący że jej ofiarodawcami w 1311 roku byli dwaj bracia Gruzini. Ikony współczesnych malarzy prezentowane na wystawie to przede wszystkim przedstawienia Chrystusa i Matki Bożej. Ale są także święci - Jan Ewangelista, Jerzy, Piotr i Paweł, Archanioł Michał. Większość jest napisana charakterystycznymi dla krajów południowych jaskrawymi kolorami. Niektóre zawierają mnóstwo szczegółów, wykonanych z dużą precyzją (dobrze to świadczy o umiejętnościach plastycznych artystów). Nagromadzona ilość szczegółów, jak też jaskrawe kolory, mogą nas, przyzwyczajonych do tradycyjnej, kanonicznej, najczęściej w stylu ruskim wykonanym ikony, rozpraszać. Ale, jak się zdaje, braku kanoniczności wystawionym ikonom nie można zarzucić. W bliższej nam tradycji pisze ikony Malin Dimow. Ten ikonopisiec, urodzony w 1972 roku w Radomirowicy, oprócz studiów na ASP w Sofii ukończył kurs malarstwa cerkiewnego przy Akademii Duchownej w Sofii, a także szkołę tradycyjnego wscho-dniosłowiańskiego pisania ikon w sofijskim monasterze Pokrow Bogorodiczen. Na co dzień uczy rysunku w jednym z sofijskich liceów. Stylistyka jego ikon przypomina ikony Michała Pieczonko. Wystawione ikony można kupić. Ich cena waha się od pięciuset do ponad dziesięciu tysięcy złotych. Większości oscyluje wokół dwóch - trzech tys. Podczas pobytu w Warszawie bułgarscy twórcy na Akademii Sztuk Pięknych dali pokaz pisania ikon polskim studentom. Od 28 maja do 13 czerwca wystawa będzie czynna w Muzeum Archidiecezjalnym (Plac Katedralny 16) we Wrocławiu. Ikony Bułgarskie w przeglądzie prawosławnym fot. autor Źródło artykułu PrzeglądPrawosławny.pl
29-09-2012 Andrzej Ruschke

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność