Bezpośrednia oferta z pracowni artystycznej Polskich, Bizantyjskich i Bałkańskich IKON świętych z certyfikatem. Realizujemy na życzenie klienta IKONY na podstawie przesłanego wizerunku.
Św. Mateusz - St. Matthew - St .Matei - Св.Матей Ikona przedstawiająca świętego apostoła Mateusza który jest patronem diecezji i miasta Salerno, alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych, straży granicznej. Ikona św. Mateusz Dostępność ikony możesz sprawdzić w sklepie ArtDeco Święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista, syn Alfeusza (Mk 2,14) był celnikiem w Kafarnaum. Celnikami pogardzano wówczas w Palestynie za ściąganie opłat na rzecz znienawidzonych Rzymian. Ich pracę rozumiano bowiem jako wysługiwanie się okupantom. Ponadto z zajmowanego stanowiska ciągnęli osobiste korzyści. Jezus jednak po swojemu patrząc na człowieka, gdy ujrzał Mateusza w komorze celnej pobierającego podatki, rzekł do niego: „Pójdź za mną” (Mt 9,9). Ten zostawiwszy wszystko, poszedł za Nim (Łk 5,27). Być może, że Mateusz już wcześniej słuchał nawoływania Jana Chrzciciela do pokuty (Łk 3,12). Tak czy inaczej poruszony łaską poszedł za Zbawicielem. Uradowany zaprosił do siebie na ucztę Jezusa i swoich przyjaciół celników, co krytykowali faryzeusze. Jezus im odpowiedział, że przyszedł wzywać grzeszników do nawrócenia, a nie sprawiedliwych (Łk 5,29). Działalność apostolską Mateusz prowadził głównie wśród ziomków w Palestynie. Dla nich też między rokiem 50 a 60 napisał Ewangelię w języku aramejskim. Jego celem było ukazanie, że Pan Jezus był obiecanym Zbawicielem świata. Dlatego okazuje on szczególną staranność w przypomnieniu tekstów proroczych o Chrystusie i ich wypełnieniu się na Jego osobie. Św. Mateusz przekazał nam też wiele szczegółów z życia i nauki Pana Jezusa, których nie przekazali inni ewangeliści Tradycja podaje, że głosił też Ewangelię w Etiopii oraz w kraju Partów i w Persji. Relikwie św. Mateusza od X w. spoczywają w Salerno we Włoszech, na południc od Neapolu.    
09-02-2013 Andrzej Ruschke

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność