Bezpośrednia oferta z pracowni artystycznej Polskich, Bizantyjskich i Bałkańskich IKON świętych z certyfikatem. Realizujemy na życzenie klienta IKONY na podstawie przesłanego wizerunku.
Matka Boża ostrobramska - Historia Skąd pochodzi obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej i jak się znalazł w Ostrej Bramie? Zapytał mnie o to znajomy Litwin, któremu nie umiałam dać odpowiedzi, chociaż wychowałam się i kształciłam w szkole buchalteryjnej w Wilnie, mieszkałam blisko Ostrej Bramy, często tam się modliłam i zachowałam do dzisiaj wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej Ostrobramskiej. W obecnym roku (1987) Polacy, Litwini, Łotysze i Białorusini, w 600-lecie chrztu Litwy, wspominają także duchowa obecność Maryi od przeszło 300 lat w Jej cudownym obrazie ostrobramskim oraz 60-lecie jego koronacji. Maryja doznaje czci w tym sławnym obrazie jako Matka Boża Miłosierdzia, Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska. Ikona malowana matka Boża Ostrobramska W I. 1503-1522 z rozkazu króla polskiego Wilno otoczono murem i dziewięcioma bramami obronnymi. Jedną z tych bram nazwano Ostra Bramą, ze względu na ostry koniec miasta. Według zwyczaju zawieszono nad Ostrą Bramą, wkrótce po jej zbudowaniu, obraz Matki Bożej. W r. 1626 karmelici założyli w pobliżu klasztor, a w Bramie zbudowali małą kaplicę. Dnia 12 kwietnia 1671 r. odbyło się uroczyste poświęcenie obrazu Matki Bożej przez biskupa wileńskiego, w obecności najwyższych dostojników świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego, profesorów i studentów Akademii Wileńskiej, magistratu miasta i Wilnian. Koronacji obrazu dokonał 2 lipca 1927 r. kard. Aleksander Krakowski z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego, prymasa Augusta Hlonda, marszałka Józefa Piłsudskiego, ministrów, biskupów i wiernych. Obraz został namalowany w Krakowie - tam też znajduje się podobny obraz, w kościele Bożego Ciała. Ikona malowana Ostrobramska Tekst pochodzi z strony www.katolik.pl
24-10-2013 Andrzej Ruschke

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność