Bezpośrednia oferta z pracowni artystycznej Polskich, Bizantyjskich i Bałkańskich IKON świętych z certyfikatem. Realizujemy na życzenie klienta IKONY na podstawie przesłanego wizerunku.

Wizerunek nie jest ikoną w ścisłym sensie, choć posiada jej cechy.

Najczęstrzym wizerunkiem jest Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem Jezusa na ręku.

Kolejnym wizerunkiem jest Pantokrator zbawiciel, Jezus chrystus.

Często spotykanymi wizerunkami są Apostołowie i świeci.

 

Poniżej przedstawiam kilka przykładów.

 

EleusaBogurodzica miłująca

Hodegetria - Przewodniczka wskazująca drogę 

PantokratorJezus Chrystus

Biblijne sceny

06-08-2015 Andrzej Ruschke

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność